position

Telegrafist

  • Dekk. Offiser. Direkte underlagt skipsfører og var hans sekretær. Ansvarlig for kontakt med omverdenen, hyreregnskapet, tollklarering, etc.