Shipyard

O. & P. Knudsens verft, Lillesand

 • Skipsbyggeri fra 1859 til 1876 på Møllers tomt

  Skipsbyggeri fra 1876 til 1921 på Hammers tomt på Kokkenes. Brannherjet- Bygget 23 skip.

  I 1859 lånte brødrene Knudsen 4000 spesidaler til første skutebygging. Lånet betlat tilbake 1861 ved salg av nybygget Bark " Norma " (Bygget for Samuel Hansen)

  Verftet solgt 1934 til kommunen for Kr.25.000,00

  Skip bygget ved Knudsens verft:

  Bygget 1860 Trebark  " Norma "

  Bygget 1862 Galeas  " Prøven "

  Bygget 1863 Trebark " Amycos "

  Bygget 1865 Trebark " Fjellstedt "

  Bygget 1865 Brigg " Nanna " ( Solgt til Kristiansand 1877)

  Bygget 1866 Trebark " Elisabeth " (Påseilt i kanalen 1873)

  Bygget 1869 Trebark " Gusta Helene "

  Bygget 1870 Brigg " Anna Lassen "

  Bygget 1871 Trebark " Bayard "

  Bygget 1871 Tebark " Dagmar " (Bygget for eget rederi)

  Bygget 1873 Brigg " S.N. Hansen "

  Bygget 1875 Brigg " Frithjof " (Bygget for eget rederi) (Forlist i Atlanteren 1876)

  Bygget 1875 Skonnert " Sleipner " (Bygget for eget rederi) (Solgt til Mandal 1895)

  Bygget 1878 Trebark " Guldax " (Eier 5/40 parter) (Forlist i Østen 1887 med trelast)

  Bygget1879 Trebark " N.P.Nielsen " (Bygget for eget rederi) (Forlis Brasil 1902)

  Bygget 1882 Trebark " Candase "  (Bygget for eget rederi) (Solgt til Larvik 1906)

  Bygget 1876 Trebark " Mod "

  Bygget 1882 Trebark " Bonanza " Føste.(Bygget for eget rederi) (Lekter 1892)

  Reder 1883 Trebark " Hamingja " (Stormforlist 1902- alle berget)

  Reder 1884 Trebark " Sator " (Strandet 1902)

  Bygget 1886 Bark " Orion " ( Bygget for eget rederi) (Stormherjet 1912-lekter)

  Bygget 1890 Tebark " Ole Knudsen " (Bygget for eget rederi) (Ubåtsenket 1917)

  Bygget 1892 Trebark " Urania " (Bygget for eget rederi) (Forlist 1899)

  Bygget 1894 Trebark " Bonanza " (andre) ( Bygget for eget rederi) (Krigsforlist 1917.)

  Reder 1901 Trebark " Sonora " (Solgt til Larvik 1903)

  Reder 1904 Jernbark " Atalanta " (Forlist 1917 som dansk)

  Bygger 1914 Motorskonnert " Bonus " (Bygget for eget rederi)

  Bygger 1920 Isbryter i tre " Sterkodder "

  Reder 1876 Skonnert " Uto " (Forlist i Nordsjøen 1905)

  Peder Knudsen lønnet seg selv som mester med kr.2,50 pr.dag.