Ørkenkonvoiene (1941-1943)

. Copyright: www.krigsseilerregisteret.no

Fotografi av M/S Harboe Jensen, som meget mulig var det norske skipet mest aktiv i Ørkenkonvoi-farten.Copyright: www.krigsseilerregisteret.no

Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 296, 311, 318.

"[Norske skip og menn] deltok i ørkenkonvoiene med forsyninger til general Montgomerys 8. armé. [...] I den utsatte forsyningsfarten mellom Alexandria og fronten i Libya gikk de såkalte ørkenkonvoiene, og der trengtes hurtiggående små skip.

Fruktbåten M/S Harboe Jensen ble tidlig blinket ut til denne tjenesten. Mellom desember 1941 til januar 1943 gikk Harboe Jensen i fart mellom Egypt og de beleirede byene Benghazi og Tobruk i Kyrenaika. Det lille motorskipet var bygget i 1929 og brakte krigsforsyninger og andre forsterkninger til de små britiske garnisonene som forsøkte å holde stand mot mektige tyske og italienske styrker. [...]

Et av de store vendepunkt i 2. verdenskrig kom etter det langvarige slaget ved El Alamein. Slaget kulminerte 23. oktober - 5. november 1942, med en stor seier for britene og tyskernes retrett til Tunis. Tapene var voldsomme på begge sider da feltmarskalk Bernard Montgomerys 8. britiske armé støtte sammen med Erwin Rommels italiensk-tyske Afrika-korps i ørkenen i Nord-Afrika. [...] Slaget ved El Alamein sikret den vestlige delen av ørkenen for de allierte og var deres første og avgjørende seier under 2. verdenskrig. [...]

Ørkenkonvoiene til fronten i Nord-Afrika var en helt spesiell farlig seilas. Angrepene fra fly og ubåter var omfattende og vedvarende. Harboe Jensen ble utsatt for nesten 600 flyangrep før den ble senket av ubåt i januar 1943. [...] Noen få norske skip deltok i de utsatte ørkenkonvoiene som brakte forsyninger til 8. armé. [...]

De norske skipene i ørkenkonvoiene:

Harboe Jensen

Athene var på vei fra Alexandria i Egypt til Tobruk i Libya med 6000 tonn bensin, men skipet (som var i konvoi) ble torpedert og senket 10. juni 1942.

M/S Hermelin dro fra Alexandria 28. november 1942 og ankom Benghazi 3. desember. Hadde etter dette flere turer mellom Alexandria og Libya inn i 1943.

Hellas ankom Benghazi i Libya med krigsmateriell fra Alexandria 25. desember 1942. 3. januar 1943 var lasten tatt av, men vinden gikk opp i orkan styrke. Dagen etter drev et skip inn i Hellas som igjen drev inn i et annet skip og det endte med at Hellas sank.

Belray ble dirigert fra den Persiske gulf til Port Said i februar 1943, der luftvernet ombord ble forsterket, og det sies uttrykkelig at den 8. arme i Tripoli trengte Belrays last av lektere og havnefartøyer snarest. Skipet gikk til Alexandria, deretter til Tobruk og ankom 3. mars. Dro noen dager senere videre til Tripoli, Libya, og ankom og var der fra 11. mars til 15. mars.

M/S Danio. Se skipsprofil. Ifølge skipsfører hadde skipet "et par turer med krigsmateriell til general Montgomerys 8. arme i Midtøsten".