Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940)

Den norske tankflåtes bidrag under Slaget om Storbritannia var avgjørende.

. Copyright: Arne Gundersen

M/T Solfonn
Fotografi av et av de norske tankskipene. M/T Solfonn ankom Storbritannia med last tre ganger i perioden juni-november 1940.Copyright: Arne Gundersen

Hentet fra Jon Rustung Hegland, Nortraships flåte. 1. del 1940-1941. Nortraships flåte. Krigsseilasen under den allierte defensiv, s. 112:

"Det var allerede en kjensgjerning at Nortraships flåte hadde gitt et hederlig bidrag til den felles krigsinnsats. Tankflåten alene hadde spilt en nærmest avgjørende rolle. I nødens stund etter Frankrikes fall i månedene august/september fraktet norske tankskip 50% av Storbritannias behov for bensin og oljeprodukter. Flåtens krigstap talte et tydelig språk. I tidsrommet 10. juni til 31. desember 1940 hadde Nortraship mistet 91 skip eller mer enn 10% av den disponible flåten".

Wikipedia/"NRK TV - Vår ære og vår makt: I krig og kjærleik - 10.01.2010":

Den britiske politikeren Philip Noel-Baker, senere i 1959 tildelt Nobels fredspris, uttalte etter krigen at: "The first great defeat for Hitler was the battle of Britain. It was a turning point in history. If we had not had the Norwegian fleet of tankers on our side, we should not have had the aviation spirit to put our Hawker Hurricanes and our Spitfires into the sky. Without the Norwegian merchant fleet, Britain and the allies would have lost the war."

Følgende er liste over de norske tankskip som deltok i Slaget om Storbritannia (10. juli-31. oktober 1940). I listen er det tatt med også de som seilte innom Storbritannia fra 31. mai-9. juli 1940 og fra 1. november-1. desember; disse er listet ut i egne oversikter. Last er oljeprodukter; hvor detaljer om dette er kjent er det benevnt. Seilingsinformasjon er hentet fra Warsailors.com. Det kan være at listen nedenfor ikke er komplett. Det er identifisert 71 tankskip, noen av disse hadde flere seilinger i undernevnte perioder. Listen er sortert på ankomstdato.

31. mai-9. juli 1940:

Skipsnavn Fra Dato avgang Til Dato ankomst Konvoi eller uavhengig Last (engelsk)
Sildra Bermuda 15.05.1940 Swansea 31.05.1940 BHX 43/HX 43 Diesel oil
Ranja Bermuda 14.05.1940 Liverpool 01.06.1940    
Garonne Gibraltar 23.05.1940 Swansea 02.06.1940 HG 31/uavhengig Benzine
Charles Racine Bermuda 19.05.1940 Liverpool 03.06.1940 BHX 44/HX 44 Crude oil
Solitaire Port Arthur 08.05.1940 Plymouth 03.06.1940 Uavhengig  
Vivi Bermuda 15.05.1940 Avonmouth->Cardiff 05.06.1940 BHX 43/HX 43/uavhengig Petrol
Lise Gibraltar 28.05.1940 Swansea 06.06.1940 HG 32F Crude oil
Polarsol Bermuda 19.05.1940 Avonmouth 06.06.1940 BHX 44/HX 44 Benzine
Thelma Bermuda 23.05.1940 Clyde 07.06.1940 BHX 45/HX 45 Diesel oil
Hallanger Bermuda 23.05.1940 Swansea 07.06.1940 HX 45 Diesel oil
South America Bermuda 23.05.1940 Liverpool 07.06.1940 BHX 45/HX 45 Lub. oil
Varanger Bermuda 23.05.1940 Liverpool 08.06.1940 BHX 45/HX 45 Fuel oil
Høegh Scout Bermuda 23.05.1940 Avonmouth 09.06.1940 BHX 45/HX 45 Gasoline
G.C.Brøvig Bermuda 27.05.1940 Liverpool 11.06.1940 HX 46 Fuel oil
Solfonn Bermuda 27.05.1940 Liverpool 11.06.1940 BHX 46/HX 46 FFO
Solsten Bermuda 23.05.1940 Ardrossan 11.06.1940 BHX 45/HX 45 Petrol
Fenris Bermuda 27.05.1940 Swansea 12.06.1940 BHX 46/HX 46 General
Mexico Bermuda 27.05.1940 Weynmouth Bay 13.06.1940 BHX 46/HX 46/uavhengig FFO
Egda Bermuda 31.05.1940 Avonmouth 18.06.1940 BHX 47/HX 47 Gasoline
Ferncastle Halifax 02.06.1940 Avonmouth 19.06.1940 HX 47 Fuel oil
Kollskegg Gibraltar 13.06.1940 Liverpool 19.06.1940 HGF 34 Oil
Petter Bermuda 11.05.1940 Brest->Falmouth 19.06.1940 BHX 42/HX 42/uavhengig Crude oil
Storanger Bermuda 31.05.1940 Falmouth 19.06.1940 BHX 47/HX 47 Fuel Oil
Caledonia Bermuda 04.06.1940 Clyde 20.06.1940 BHX 48/HX 48 Diesel oil
John P. Pedersen Gibraltar 13.06.1940 Solent 23.06.1940 HGF 34 Oil
Glarona Bermuda 08.06.1940 Clyde 24.06.1940 BHX 49/HX 49 Admiralty fuel
Strinda Bermuda 08.06.1940 Clyde 24.06.1940 BHX 49/HX 49 Fuel oil
Gallia Bermuda 08.06.1940 Solent 26.06.1940 HX 49 Gas oil
Haakon Hauan Halifax 13.06.1940 Liverpool 28.06.1940 HX 50 Petrol
Nina Borthen Gibraltar 13.06.1940 Southampton 30.06.1940 HGF 34 "Tanker"
Somerville Bermuda 12.06.1940 Liverpool 30.06.1940 BHX 50/HX 50 General
Stigstad Halifax 17.06.1940 Liverpool 01.07.1940 HX 51 Lub. oil
Mosli Halifax 17.06.1940 Clyde 02.07.1940 HX 51 Fuel oil
Polartank Bermuda 16.06.1940 Liverpool 02.07.1940 BHX 51/HX 51 Fuel oil
Sandar Bermuda 16.06.1940 Clyde 02.07.1940 BHX 51/HX 51 Fuel oil
Sandanger Freetown 15.06.1940 Clyde 04.07.1940 SL 36 Fullastet

10. juli-31. oktober 1940 (Slaget om Storbritannia):

Skipsnavn Fra Dato avgang Til Dato ankomst Konvoi eller uavhengig Last (engelsk)
Dageid Gibraltar 28.06.1940 Clyde 10.07.1940 HG 36 ukjent
Katy Bermuda 24.06.1940 Avonmouth 10.07.1940 BHX 53/HX 53 Gasoline
Thorshavn Bermuda 24.06.1940 Clyde 10.07.1940 BHX 53/HX 53 Admiralty fuel
Buesten Bermuda 28.06.1940 Milford Haven 15.07.1940 BHX 54/HX 54 Petrol
Sommerstad Bermuda 24.06.1940 Clyde 15.07.1940 BHX 53/HX 53 Lub. oil
Storaas Bermuda 06.07.1940 Clyde 21.07.1940 BHX 56/HX 56 Fuel oil
Leiesten Halifax 11.07.1940 Clyde 25.07.1940 HX 57 Lub. oil
Sildra Bermuda 10.07.1940 Clyde 25.07.1940 BHX 57/HX 57 FFO
Vav Bermuda 10.07.1940 Dublin 26.07.1940 BHX 57/HX 57 Gasoline
Belinda Halifax 19.07.1940 Clyde 03.08.1940 HX 59 Gasoline
Morgenen Bermuda 18.07.1940 Clyde 03.08.1940 BHX 59/HX 59 Aviation spirits
Finnanger Bermuda 18.07.1940 Clyde 04.08.1940 BHX 59/HX 59 Admiralty fuel
Andrea Brøvig Halifax 23.07.1940 Clyde 06.08.1940 HX 60 Fuel oil
Solfonn Bermuda 22.07.1940 Clyde 06.08.1940 BHX 60/HX 60 Fuel and diesel oil
Dalfonn Bermuda 22.07.1940 Liverpool 07.08.1940 HX 60 Admiralty fuel
Lise Bermuda 26.07.1940 Swansea 12.08.1940 BHX 61/HX 61 Fuel oil and diesel oil
Polarsol Bermuda 08.07.1940 Avonmouth 16.08.1940 HX 62 Petrol
Garonne Halifax 04.08.1940 Clyde 19.08.1940 HX 63 Gasoline
Ferncastle Halifax 04.08.1940 Avonmouth 22.08.1940 HX 63 Diesel oil
Alfred Olsen Bermuda 11.08.1940 Clyde 26.08.1940 BHX 65/HX 65 Diesel and petrol
Gard Halifax 12.08.1940 Clyde 26.08.1940 HX 65 Fuel oil
Ranja Halifax 10.08.1940 Swansea 31.08.1940    
Solstad Bermuda 19.08.1940 Liverpool 04.09.1940 BHX 67/HX 67 Lub. oil
Sveve Halifax 24.08.1940 Liverpool 08.09.1940 HX 68 Diesel
Buesten Bermuda 27.08.1940 Clyde 11.09.1940 BHX 69/HX 69 Benzine
Haakon Hauan Halifax 28.08.1940 Liverpool 16.09.1940 HX 69 Gas oil
Noreg Sydney, C.B. 02.09.1940 Clyde 18.09.1940 SC 3 Fuel oil
Gallia Halifax 05.09.1940 Liverpool 20.09.1940 HX 71 Petrol and paraffin
Polartank Bermuda 04.09.1940 Clyde 20.09.1940 NHX 71/HX 71 Diesel
Stigstad Halifax 01.09.1940 Liverpool 25.09.1940 HX 70 Lub. oil
Skaraas Freetown 10.09.1940 Clyde 29.09.1940 SL 47 Fullastet
Hilda Knudsen Halifax 26.09.1940 Clyde 10.10.1940 HX 76 Fuel oil
Kongsgaard Halifax 26.09.1940 Clyde 10.10.1940 HX 76 Diesel
Egda Halifax 08.10.1940 Clyde 22.10.1940 HX 79 Gasoline and kerosine
Ranja Halifax 10.10.1940 Liverpool 23.10.1940    
Beduin Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 Petrol
John P. Pedersen Halifax 12.10.1940 Clyde 26.10.1940 HX 80 FFO
Kaia Knudsen Bermuda 10.10.1940 Clyde 26.10.1940 BHX 80/HX 80 FFO
Maridal Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 Benzine
Sandanger Halifax 08.10.1940 Liverpool 27.10.1940 HX 79/uavhengig Kerosene

1. november-1. desember 1940:

Skipsnavn Fra Dato avgang Til Dato ankomst Konvoi eller uavhengig Last (engelsk)
South Africa Freetown 12.10.1940 Liverpool 01.11.1940 SL 51 Fullastet
Sveve Bermuda 14.10.1940 Clyde 01.11.1940 HX 81 FFO
Vivi Freetown 03.10.1940 Barry Island->Avonmouth 03.11.1940 SL 50/uavhengig Aviation fuel
Caledonia Halifax 20.10.1940 Clyde 04.11.1940 HX 82 Diesel oil
Salamis Freetown 03.10.1940 Avonmouth 05.11.1940 SL 50 Fullastet
Thorshavet Freetown 12.10.1940 Swansea 05.11.1940 SL 51 Fullastet
Leiesten Bermuda 22.10.1940 Liverpool 07.11.1940 BHX 83/HX 83 Lub. oil
Stiklestad Halifax 24.10.1940 Clyde 07.11.1940 HX 83 Fuel oil
Polykarp Sydney, C.B. 24.10.1940 Clyde 09.11.1940 SC 9 Benzine
Somerville Bermuda 22.10.1940 Milford Haven 09.11.1940 BHX 83/HX 83 Phosphates
Grena Freetown 12.10.1940 Avonmouth 10.11.1940 SL 51/uavhengig Fullastet
Høegh Scout Freetown 22.10.1940 Liverpool 10.11.1940 SL 52F Oil
Solfonn Bermuda 26.10.1940 Clyde 10.11.1940 BHX 84/HX 84 FFO
O.A.Knudsen Freetown 22.10.1940 Clyde 11.11.1940 SL 52F Fullastet
Ferncourt Halifax 10.11.1940 Clyde 26.11.1940 HX 86 Fuel oil
Hallanger Halifax  10.11.1940 Clyde 26.11.1940 HX 86 Fuel oil
Evita Freetown 04.11.1940 Liverpool 28.11.1940 SL 54 Oil
Lincoln Ellsworth Freetown 04.11.1940 Milford Haven 28.11.1940 SL 54 Oil
Ferncastle Halifax 14.11.1940 Clyde 29.11.1940 HX 88 Diesel and gas oil
Gallia Bermuda 12.11.1940 Clyde 29.11.1940 BHX88/HX 88 Petrol
President de Vogüe Halifax 10.11.1940 Avonmouth 29.11.1940 HX 86 Fuel oil
Sommerstad Sydney, C.B. 13.11.1940 Liverpool 01.12.1940 SC 12 Lub Oil