Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940)*

Den norske tankflåtes bidrag under Slaget om Storbritannia var avgjørende.

. Copyright: Arne Gundersen

M/T Solfonn
Fotografi av et av de norske tankskipene. M/T Solfonn ankom Storbritannia med last tre ganger i perioden juni-november 1940.Copyright: Arne Gundersen

Hentet fra Jon Rustung Hegland, Nortraships flåte. 1. del 1940-1941. Nortraships flåte. Krigsseilasen under den allierte defensiv, s. 112:

"Det var allerede en kjensgjerning at Nortraships flåte hadde gitt et hederlig bidrag til den felles krigsinnsats. Tankflåten alene hadde spilt en nærmest avgjørende rolle. I nødens stund etter Frankrikes fall i månedene august/september fraktet norske tankskip 50% av Storbritannias behov for bensin og oljeprodukter. Flåtens krigstap talte et tydelig språk. I tidsrommet 10. juni til 31. desember 1940 hadde Nortraship mistet 91 skip eller mer enn 10% av den disponible flåten".

Wikipedia/"NRK TV - Vår ære og vår makt: I krig og kjærleik - 10.01.2010":

Den britiske politikeren Philip Noel-Baker, senere i 1959 tildelt Nobels fredspris, uttalte etter krigen at: "The first great defeat for Hitler was the battle of Britain. It was a turning point in history. If we had not had the Norwegian fleet of tankers on our side, we should not have had the aviation spirit to put our Hawker Hurricanes and our Spitfires into the sky. Without the Norwegian merchant fleet, Britain and the allies would have lost the war."

Følgende er liste over de norske tankskip som deltok i Slaget om Storbritannia 10. juli-31. oktober 1940. Vedlagt i excel-ark er også enkelte av de skip som seilte innom Storbritannia fra 31. mai-9. juli og fra 1. november-1. desember 1940; disse er altså listet ut i egne oversikt. Last er oljeprodukter; hvor detaljer om dette er kjent er det benevnt.

Seilingsinformasjon er hentet fra Warsailors.com. Listen nedenfor er antagelig ikke komplett. Det er identifisert 44 tankskip. Davanger ble senket på vei fra Halifax og er ikke tatt med i listen. Kun Buesten har flere enn en seiling i undernevnte periode. Listen er sortert på avgangsdato.

10. juli-31. oktober 1940 (Slaget om Storbritannia):

Skipsnavn Fra Dato avgang Til Dato ankomst Konvoi eller uavhengig Last (engelsk)
Katy Bermuda 24.06.1940 Avonmouth 10.07.1940 BHX 53/HX 53 Gasoline/Petrol
Sommerstad Bermuda 24.06.1940 Clyde 15.07.1940 BHX 53/HX 53 Lub. oil
Thorshavn Bermuda 24.06.1940 Clyde 10.07.1940 BHX 53/HX 53 Admiralty fuel
Buesten Bermuda 28.06.1940 Milford Haven 15.07.1940 BHX 54/HX 54 Petrol
Dageid Gibraltar 28.06.1940 Clyde 10.07.1940 HG 36 ukjent last type
Storaas Bermuda 06.07.1940 Clyde 21.07.1940 BHX 56/HX 56 Fuel oil
Polarsol Bermuda 08.07.1940 Avonmouth 16.08.1940 HX 62 Petrol
Madrono Bermuda 10.07.1940 Liverpool 25.07.1940 BHX 57/HX 57 Fuel oil
Malmanger Bermuda 10.07.1940 Clyde 25.07.1940 BHX 57/HX 57 FFO (Fuel Oil)
Sildra Bermuda 10.07.1940 Clyde 25.07.1940 BHX 57/HX 57 FFO
Vav Bermuda 10.07.1940 Dublin 26.07.1940 BHX 57/HX 57 Gasoline/Petrol
Leiesten Halifax 11.07.1940 Clyde 25.07.1940 HX 57 Lub. oil
Finnanger Bermuda 18.07.1940 Clyde 04.08.1940 BHX 59/HX 59 Admiralty fuel
Morgenen Bermuda 18.07.1940 Clyde 03.08.1940 BHX 59/HX 59 Aviation spirits
Belinda Halifax 19.07.1940 Clyde 03.08.1940 HX 59 Gasoline
Dalfonn Bermuda 22.07.1940 Liverpool 07.08.1940 BHX 60/HX 60 Admiralty fuel
Solfonn Bermuda 22.07.1940 Clyde 06.08.1940 BHX 60/HX 60 Fuel and diesel oil
Andrea Brøvig Halifax 23.07.1940 Clyde 06.08.1940 HX 60 Fuel oil
Lise Bermuda 26.07.1940 Swansea 12.08.1940 BHX 61/HX 61 Fuel oil and diesel oil
Ferncastle Halifax 04.08.1940 Avonmouth 22.08.1940 (HX 62) HX 63 Diesel oil
Garonne Halifax 04.08.1940 Clyde 19.08.1940 HX 63 Gasoline
Alfred Olsen Bermuda 11.08.1940 Clyde 26.08.1940 BHX 65/HX 65 Diesel and petrol
Gard Halifax 12.08.1940 Clyde 26.08.1940 HX 65 Fuel oil
Solstad Bermuda 19.08.1940 Liverpool 04.09.1940 BHX 67/HX 67 Lub. oil
Belita Halifax 20.08.1940 Belfast Lough 04.09.1940 HX 67 Fuel oil
Sveve Halifax 24.08.1940 Liverpool 08.09.1940 (HX 62) HX 68 Diesel
Buesten Bermuda 27.08.1940 Clyde 11.09.1940 BHX 69/HX 69 Benzine
Haakon Hauan Halifax 28.08.1940 Liverpool 16.09.1940 HX 69 Gas oil
Stigstad Halifax 01.09.1940 Liverpool 25.09.1940 HX 70 Lub. oil
Noreg Sydney, C.B. 02.09.1940 Clyde 18.09.1940 SC 3 Fuel oil
Polartank Bermuda 04.09.1940 Clyde 20.09.1940 BHX 71/BX 71 Diesel
Gallia Halifax 05.09.1940 Liverpool 20.09.1940 HX 71 Petrol and paraffin
Skaraas Freetown 10.09.1940 Clyde 29.09.1940 SL 47 Fullastet
Suderholm Sydney, C.B. 10.09.1940 Avonmouth 28.09.1940 SC 4 Fuel oil
Hilda Knudsen Halifax 26.09.1940 Clyde 10.10.1940 HX 76 Fuel oil
Kongsgaard Halifax 26.09.1940 Clyde 10.10.1940 HX 76 Diesel
Beduin Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 Petrol
Maridal Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 Benzine
Salamis Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 Fullastet
Vivi Freetown 03.10.1940 Liverpool 26.10.1940 SL 50 NK (ukjent last type)
Thorøy Sydney CB 05.10.1940 Clyde 22.10.1940 SC 7 FFO (Fuel Oil)
Egda Halifax 08.10.1940 Clyde 22.10.1940 HX 79 Gasoline and kerosine
Sandanger Halifax 08.10.1940 Liverpool 27.10.1940 HX 79/uavhengig Kerosene
Kaia Knudsen Bermuda 10.10.1940 Clyde 26.10.1940 BHX 80/HX 80 FFO
John P. Pedersen Halifax 12.10.1940 Clyde 26.10.1940 HX 80 FFO