Frigjøringen av Finnmark og påfølgende forsyningsfrakt (1944-1945)

Det nordligste Norge var frigjort av Den røde armé i oktober 1944, og skip fra Nortraship gikk i månedene etter inn med forsyninger til det utbrente Finnmark.

. Copyright: NTBs krigsarkiv (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)

Bildet viser fiskebåt som tyskerne har ødelagt ved å slå bunnen ut av den. London, 12.12.1944.Copyright: NTBs krigsarkiv (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)

Hentet fra boken: "Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945". Bind 2. Av Jon Rustung Hegland, Oslo 1976, s. 379-380, 382:

"Den 6. november 1944 ankom de første norske styrker, som skulle settes inn i frigjøringen av Finnmark, til Murmansk. Derfra fortsatte de med et russisk transportskip til Liinahamari, og bilte videre til Kirkenes. Den norske militærmisjonen etablerte sitt hovedkvarter i Kirkenes den 11. november. Landet de kom til lå i ruiner som det ennå røk av.

De første forsyninger til den norske sivilbefolkning i Finnmark ble lastet ombord i D/S Idefjord. Skipet avgikk Loch Ewe den 30. desember i konvoi JW 63 på 35 skip og en sterk eskorte som også omfattet jageren Stord. Konvoien møtte ingen hindringer på reisen og løp inn til Murmansk i midten av januar. I Kolafjorden lastet Idefjord et par hundre tonn gaver til den norske befolkning fra britiske og amerikanske hjelpeorganisasjoner og tok ombord 32 passasjerer, norsk sanitetspersonell, som skulle til Kirkenes. Den 20. januar løp Idefjord og russeren Vjaka ut Kolafjorden eskortert av fire norske og to russiske krigsfartøyer. [...]

Om morgenen den 22. januar avgikk Idefjord under sterk norsk/russisk eskorte og kom til Kirkenes kl. 15.40 samme dag. Stockholm radio syntes dette var en stor og god nyhet og kunngjorde for all verden at et større norsk transportskip var kommet til Kirkenes med forsyninger. Det var neppe noen tilfeldighet at U-995, oberleutnant Hess, forsiktig navigerte seg inn i fjorden den 9. februar og sendte en torpedo mot Idefjord, som lå fortøyet ved kaien. Torpedoen traff kaien ca. 40 meter forenfor målet med en kraftig detonasjon, og umiddelbart etter detonerte torpedo nummer to noe lenger unna. Med uforettet sak trakk ubåten seg til havs igjen. [...]

Den 25. februar fortsatte Skiensfjord og tre russiske handelsskip vestover langs kysten eskortert av 30 russiske og 4 norske marinefartøyer foruten fly. Skiensfjord fortøyet i Kirkenes samme kveld og losset der til den 13. mars. Tilbakereisen foregikk med konvoi RA 65, som avgikk Kola den 24. mars og ankom Scapa Flow den 31. uten å ha vært utsatt for angrep.

D/S Idefjord avgikk Clyde i konvoi JW 65 med ny last for Kirkenes den 13. mars. [...] Idefjord fortsatte til Kirkenes og losset der til 20. april. [...]

Krigen gikk nå mot slutten. Tyske ubåter lå helt til siste stund på patrulje utenfor Kolainnløpet, men konvoi JW 67 slapp uhindret forbi. Dette var siste konvoi før våpenstillstanden den 8. mai. To norske skip fulgte denne: Kong Haakon VII og Kronprinsen, som begge gikk direkte til Kirkenes og lå der da krigen endelig tok slutt".

De norske handelsskip som deltok i perioden oktober-mai 1945:

Idefjord

Kong Haakon VII

Kronprinsen

Skiensfjord