Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. mars 1943
Posisjon
N 41o 23' W 42o 59'
Årsak
Torpedering [utført av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
England - St. Johns, N. B.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
43
Fanget
0
Omkommet
0 [4]
Savnet
4
 • Referat

  Dato
  14. april 1943
  Sted
  Lisboa
  Administrator
  Konsul Ths. A. Todsen

  ...

  Fremstod Kaptein Anthonius Stave ...

  Kapteinen fremla en rapport om det passerte, undertegnet av ham selv, og forklarte vidre:

  At han henholder sig til rapporten og har intet spcielt å tilføie. På spørsmål erklærer han at bevepningen bestod av en kanon og 4 antiluftskyts. At han så ialt tre ubåter. De omkomne er:

  3. maskinist Olav Olsen,

  1ste. kokk Olaf B. Olsen

  2den. kokk Jørgen Stormoen,

  motormann Hans Lines.

  Hjemsted og nærmere data kan Kapteinen ikke opgi, men disse kan skaffes i New York. De sårete var messegutt Georg Morrison med brukket venstre ben, frysemaskinist Peder Brudevold med forstuvet fot og Arne Eriksen som hadde skadet ryggen ogmotormann Ludvig Johannessen, forbrendt.

  ...

  ... 1.ste vidne (3. styrmann Trygve Nilssen), som forklarte:

  At han fredag den 5 mars kom ned fra broen kl. 12 og satte sig til at spise. Kl. ca. 12.30 la båten hardt over og det smalt fra kanonen. Vidnet gikk da akterut til kanonen hvor skytterne fortalte at en ubåt hadde dukket op rett akterut. Efter skuddet som gikk over hadde den igjen dykket og såes ikke mere til man så igjen en ubåt på bakbord side ute i horisonten, i 4 tiden om eftermiddagen og som man antok var den samme. Man så også endel vrakrester og en livbåt om styrbord. Skibet hadde gått i tykk olje en times tid. Man forandret så kurs så at man fikk bakbord ubåt akterut, men samtidig kunde man se periskoper i nærheten av livbåten. Skibet gikk da rundt og gikk S.O. og forskjellige kurser, samtidig som man fyrte med det skyts man kunde bruke. Man så ikke noget mere til ubåten til lørdag kl. 19.15.

  Vidnet satt da i lugaren og kjente plutselig et lite rykk og derefter fulgte eksplosjonen av en torpedo. Vidnet tok sin lommeløkt og løp forover og op på båtdekket gjennem salongopgangen. I gangen merket han tykk røk og på dekket kunne han se flammer og røk komme opp fra 3-luken. Han løp derfor til bakbords livbåt midtskibs som han tilhørte og som lå kantret med bunden opp. Gikk så tilbake til styrbords livbåt som han hjalp at sette på vannet, hvilket var vanskelig da den stadig blev slått mot skutesiden. Da den kom klar av skuten, blev der fisket opp en 4/5 mann. Man så da fire mann holde på at sette ut en livbåt fra popen. Samtidig såes flere mann hoppe i vannet fra båthuset akterut og disse blev fisket opp av vidnets livbåt. Styrbords båt akterut hadde 8 mann, hvorav 4 passasjerer, men ingen navigatør, hvorfor vidnet sammen med tre mann gikk ombord der. Det viste sig at denne båt var lekk og neste morgen så man at den ikke kunde repareres eller tettes da etpar bord var splintret og søndag kveld blev den forlatt, 5 mann gikk over i kapteinens båt og 7 mann i styrmannens som var motorbåten og alt utstyr blev overført til de andre båter. Motorbåten startet da for Azorene og såes siden ikke igjen av vidnet.

  Den annen båt seilte da under vekslende vind, mest med vestlig vær, mot Flores på Azorene. Av og til måtte man ligge med drivanker ute, og onsdag morgen, den 17 mars, kunde man se fyret på Flores. Man seilte så innover med små seil, da der var kuling, og da man var ca. en mil av land, kom der en motorbåt ut fra Lages og tauget båten inn.

  På administrators spørsmål meddeler vidnet at søndag morgen da man tellet opp mannskapet, manglet der fire mann. Kokken, byssegutten og 3. maskinisten antokes være drept under eksplosjonen, mens den fjerde, motormann Hans Lines, hoppet overbord og forsvandt. Tre var alvorlig såret og endel andre hadde fått skrammer.

  ...

  2.net vidne (2. maskinist Hans Jøremo) forklarte:

  Vidnet var på vakt i maskinrummet da eksplosjonen kom og blev slått i dørken. Han kom sig opp og klatret opp leiderne, men hadde vanskeligheter med at komme helt opp på grunn av gas i rummet. Han kom direkte i styrbords livbåt som en av de siste. Vidnet antar skibet hadde en fart av 15,5 a 16 mil i eksplosjonsøieblikket. Han kan ingenting si om de tre som omkom ombord, men meddeler at en fjerde, en motormann, hvistnok ikke var svømmedyktig og derfor har gått ned. Der var tre sårete i livbåten, men disse blev overført til motorbåten for hurtigere at kunne komme under forpleining.

  ...

  3de vidne (matros Kaare Bakken) forklarte:

  Vidnet var på vakt fra kl. 16-20 og tok roret kl. 19. Han syntes da han på bakbord side så en skygge som kunde være en ubåt, hvilket han meldte av til styrmannen. Denne ga da ordre til 60o forandring på kursen og kort tid dererter merket man rykket i skuten av torpedoen og så fulgte eksplosjonen. Vidnet hjalp til at låre bakbords livbåt midtskibs, men denne skar ut og veltet da skibet hadde for stor fart. Derefter blev styrbords båt låret og i denne gikk alle som opholdt sig midtskibs. De to andre livbåter blev satt ut fra popen. Vidnet bekrefter at fire mann kom bort og at messegutten hadde brukket benet, en motormann var blitt forbrendt og frysemaskinisten hadde fått benet skadet. Vidnet meddeler at livbåten ankom til Azorene den 17 mars.

  ...