Mønstringsdistrikt

Arendal

 • Arendal mønstringsdistrikt:

  Vi vil registrere sjømenn fra følgende kommuner (1950)
  Arendal, Hisøy, Tromøy, Øyestad,
  Stokken, A.Moland, Froland,

  Mykland, Åmli, Gjøvdal og Tovdal. 

  Arendal Sjømannsforening som har lange tradisjoner innen skipsfart, og fremdeles har aktive rederier, ønsker her å gi plass til sine stolte sjømenn og skip fra vårt distrikt, som har betydd så mye for Arendals utvikling gjennom flere hundre år. Vi er mange entusiaster som vil bruke tid og krefter for å få dette til.

  Dear visitor

  If any mistake is discovered,information missing or if you have additional information regarding people in this database, please contact us in English or Norwegian.