Mønstringsdistrikt

Flekkefjord

 • Flekkefjord blir på folkemunde kalt for hollenderbyen,
  da de kanskje
  hadde agderfylkenes største handelsforbindelse med Holland.
  Fiske,garveri og skipsfart var de ledende arbeidsplasser
  som ble byens største inntektskilde. Nå var ikke
  skipsfarten den aller største i Flekkefjord,men sjøfolkene behøvde ikke å flytte fra byen når de skulle ha seg arbeid.
  Nå vil vi prøve å vise med dette at Flekkefjord har hatt
  sin periode med seilskutetid og senere med dampskip og motorskip ved byens store reder Bernhard Hanssen

  H.Larsson-Feddes notater