Mønstringsdistrikt

Kristiansand

  • Kristiansand mønstringsdistrikt:

    Christiansands Sjømandsforening vil her legge ut de skip og mannskaper fra vårt distrikt som har betydd så mye for vår utvikling gjennom flere hundre år. Vi er mange entusiaster som vil bruke tid og krefter for å få dette til. De rederier som fremdeles hører hjemme her har sagt seg villig til å åpne sine arkiver, samt stille med hjelp når det nødvendig.

    Kristiansand Sjømannsforenings hjemmeside:
    http://christianssands-sjomandsforening.no/