Mønstringsdistrikt

Lillesand

 • Lillesand mønstringskrets bestod av kommunene:
  • Lillesand
  • Vestre Moland
  • Høvåg
  • Eide
  • Birkenes
  • Evje og Hornnes
  • Bykle
  • Bygland
  • Valle - Hylestad
  • Iveland
  • Herefoss - Vegusdal

  Lillesand Sjømannsforening presenterer her våre lokale sjømenn som hadde sitt virke i uteflåten, hjemmeflåten, marinen eller annen maritim virksomhet fra ca.1650 til 2000. Sidene er delt inn i fire ulike deler, 1. vk, 2. vk, Lillesand skipsregister og nasjonalt skipsregister. Vi ønsker med dette å gjøre vårt for at våre lokale sjømenns historie og skipene de seilte på skal bli tilgjengelig for alle, og bevart for fremtiden.

  Dear visitor: If any mistake is discovered,information missing or if you have additional information regarding people in this database, please contact us in English or Norwegian at the following address: Thorbjørn Andersen