Rederi

Jensen, Haftor, Kjøllefjord

Grunnlagt
ukjent