Rederi

Ragnhild Bryde, Sandefjord

Grunnlagt
ukjent