Rederi

Jens Bing & Olaf Pedersen, Oslo

Grunnlagt
ukjent