Rederi

Rasmussen, Johan & Magnus Konow,Sandefjord

Grunnlagt
ukjent