Rederi

A/S Jøsenfjord Rutelag, Stavanger

Grunnlagt
ukjent