Rederi

A/S Stenkjær Dampskibsselskab,Steinkjer

Grunnlagt
ukjent