Rederi

Abraham M. Gregersen, Øvregate

Grunnlagt
ukjent