Rederi

Abraham Tønnesen, Fleseid

Grunnlagt
ukjent