Rederi

K. Andersen, Fredrikstad

Grunnlagt
ukjent