Rederi

Bachke & Co.Trondheim

Grunnlagt
ukjent
  • D/S Dag 1882 - A/S D/S Dag
    D/S Turid 1905 - A/S D/S Turid
    D/S Enid 1941 - A/S Djerv, A/S Herdis & A/S Turid
    M/S Sauma 1957 - A/S Turid
    M/S Forra 1957 - A/S Turid & Skips-A/S Nea