Rederi

Backer, I. & N. Stathelle, Brevik

Grunnlagt
ukjent