Rederi

Ingvald Bjørneboe, Kristiansand

Grunnlagt
ukjent
 • INGVALD BJØRNEBO'S REDERI
  Aksjeselskap historie.

  Innledning

  "Lite - men godt," var en mye brukt karakteristikk av dette selskap. Bjørneboes Rederi var ett av de ytterst få rederier på Sørlandet, som gikk like velstående ut av høykonjunkturen og krakket etterpå, som inn i den. Ingvald Bjørneboe, født i 1875, kom fra en gammel skipper og rederslekt i Arendal. Hans far, Ole Andreas Bjørneboe, var en kjent reder og seilskuteskipper som disponerte flere skip. Av denne grunn lå interessen for shipping Ingvald i blodet, allerede fra hans tidlige ungdomsår.

  Bjørneboe kom til Kristiansand i 1901, hvor han etablerte egen forretning som omfattet agentur og trelasthandel. Etter hvert ble dette utvidet til også å gjelde rederivirksomhet. I 1904 overtok han barken "Ragnhild." Senere kjøpte han inn briggen "Fanø". Dette var eldre og forholdsvis små seilskuter, som ble i Bjørneboes eie, noen få år.

  I årene som fulgte ble trelasteksporten en viktig inntektskilde, men etter at han overtok hovedagenturet for Den Norske Amerikalinje (NAL) i 1913, ble dette hovedbeskjeftigelsen fremover.

  Ingvald Bjørnebos Rederi etableres

  Årstallet 1915 ble et merkeår for Bjørneboe. Den første verdenskrig raste, og transportbehovet til havs var enormt. Det bød således ikke på problemer å få tegnet tilstrekkelig kapital, til å stifte "Ingvald Bjørnebo' s Rederi".

  "Kolsdal"

  en liten lastebåt på 870 t.dw. ble innkjøpt. Dette var et dampskip, og i motsetning til mange andre rederier i byen, befattet Bjørneboe seg aldri med seilskip, under og etter "jobbetiden" Innkjøp av D.S

  "Torridal"

  , ca. 900 t.dw. fulgte deretter, men denne krigsforliste allerede høsten 1916. "Torridal" ble erstattet med et nybygg fra Larvik Slip og Mek. Verksted, som fikk navnet

  "Ravnedal"

  Denne målte ca. 1.340 t.dw. og ble levert sommeren 1918. I forbindelse med dette kjøpet ble aksjekapitalen doblet fra 650.000 kr. til 1,3 mill. kr.

  I flere år seilte disse små lastebåtene til eventyrlige rater, og man kunne betale et utbytte til aksjonærene på opptil 50%, i en tid som ellers mange av byens rederier sto på falittens rand.

  I 1938 ble for øvrig både "Ravnedal" og "Kolsdal", bygget i hhv. 1918 og 1920 solgt til brukbare priser, ettersom markedet igjen hadde tatt seg opp. - Like før siste verdenskrig døde konsul Ingvald Bjørneboe, og hans kone Maja, overtok ledelsen i rederiet. Fru Bjørneboe var fra Larvik, født i 1893.

  Under og etter krigen

  Dampskipet "Torridal" lå i hjemlige farvann da krigen kom til Norge. Skipet ble således tvunget til å seile etter tyske direktiver. Det gikk uskadd helt frem til 5 april 1945, men ble da torpedert aven alliert U-båt.

  "Torridal"

  gikk som skjold for den tyske lastebåten "Adolf Binder", på en reise mellom Bodø og Trondheim. Hele 15 norske sjøfolk fulgte skipet i dypet, bare 3 mann ble reddet.

  Etter krigen sto rederiet uten tonnasje, men i 1947 ble dieselmotorskipet

  "Rio Dale"

  på ca. 6.000 t.dw. Innkjøpt, for 3,5 mill. kr. Dette var bygget i USA i 1944. På slutten av 40 årene ble sønnen, Ole Andreas Kærup Bjørneboe, ansatt som rederiets daglige leder.

  Under krigen, og hele perioden fram til 1958, ble det betalt et moderat aksjeutbytte til selskapets aksjonærer. Men etter hvert gikk det mot magrere tider for skipsfartsnæringen, og fru Bjørneboe begynte "å trekke på årene". Salg av rederiet ble dermed tema.

  Ingvald Bjørnebo' s Rederi A/S ble drevet fra Kristiansand inntil 1959.

  Det ble da overtatt av skipsreder Nils Hugo Sand, fra Oslo. Her førte rederiet en forholdsvis anonym tilværelse helt fram til midt på 1990 tallet, da selskapet ble oppløst og dets aktiva lagt inn under skipsreder Hugo Sands øvrige aktiviteter.

  Vi nevner til slutt at Ingvald og Maja Bjørneboe, var foreldre til vår kjente forfatter, Jens Bjørneboe.

  Kilde: grinebiter.com