Rederi

Gerd Olsen c/o Ole Jacob Meidell Olsen, Oslo

Grunnlagt
ukjent