Rederi

Bruusgaard, Kiøsterud & Co, Drammen

Grunnlagt
ukjent
 • Bark Hudson 1869 - A/S Hudson
  Fullrigger King Cenric 1874 - A/S King Cenric
  Bark Natant 1875 - Rederiselskapet Natant
  Fullrigger Drammen 1876 - Rederi A/S Drammen
  Bark Beaconsfield 1877 - A/S Beaconsfield
  Bark Howard 1878 - A/S Howard
  Fullrigger Vildanden 1891 - Rederi A/S Vildanden
  D/S Dalmata 1902 - A/S Dalmata
  D/S Dukat 1903 - D/S A/S Dovre
  D/S Grib 1905 - D/S A/S Dovre
  D/S Hektor 1905 - A/S Hektor . Fra 1909 Bruusgaard Kiøsteruds D/S A/S
  D/S Henrik 1911 - Bruusgaard & Kjøsteruds D/S A/S
  D/S Hektor 1921 - Bruusgaard Kiøsterud D/S A/S
  M/S Handicap 1922 - Bruusgaard Kiøsteruds D/S A/S - 1937 - Bruusgaard Kiøsteruds Skibs -  A/S
  M/S Helios  1950 - Bruusgaards & Kiøsteruds Skibs A/S
  M/S Hallvard 1954 - Bruusgaard Kiøsteruds Skibs A/S
  M/S Hermelin b. 1955 - Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S
  M/S Halldis 1960 - Bruusgaard Kjøsteruds Skibs A/S