Rederi

Thor Dahl, Sandefjord

Grunnlagt
ukjent
 • 4 mastet bark Thor II 1886 - A/S Thor Dahl
  Hvalbåt Varg 1 1910 - A/S Congo v/ Søren Christensen
  Hvalfanger Røveren b.1912 - A/S Frango
  Hvalfanger Firern 1929 - A/S Odd
  M/T Thorsheimer b. 1935. Bryde & Dahls Hvalfangersenlskap A/S
  Hvalfanger D/S Thorgaut b. 1939 - Thor Dahls Hvalfangerselskap
  Hvalfanger D/S Tiern b. 1939 - A/S Odd
  Hvalfanger D/S Thorgeir b. 1941 - Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
  Hvalfanger D/S Thordr b. 1945 - Thor Dalhls Hvalfangerselskap A/S
  M/S Thorsisle b. 1949 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S
  Thorshov 1955- Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S og  A/S Odd
  Solglimt - 1931 A/S Odd
  M/S Thorshall b. 1948 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S
  M/S Thorscarrier - Aktieselskapet Ørnen og A/S Odd
  D/S Hvalfanger Gvass b. 1950 - Aktieselskapet Ørnen
  M/S Thorsdrake - A/S Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
  M/S Thorsodd - Sameiet Thorsodd
  M/S Thorshavn - Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S og Aktieselskapet Ørnen
  Hvalfanger D/S Thorørn b. 1941 - Aktieselskapet Ørnen
  Hvalfanger D/S Gaupe b. 1941 - Aktieselskapet Ørnen
  M/T Thorsheimer b. 1948 - Bryde og Dahls Hvalfangerselskap A/S - 1952 overført til
  M/S Thorsdrake b.1956 - A/S Thor Dahl - Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
  M/T Thorsørn 1954 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Condor 1948 - A/S Ørnen
  M/T Thorsøy b. 1949 - Skibsaktieselskapet Thorsholm til 1962 overført til A/S Ørnen
  Hvalbåt Tiger 1952 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Panter 1950 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Thorfinn 1929 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl)
  Hvalbåt Torlyn 1929 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl)
  Hvalbåt Enern 1929 - A/S Odd
  Hvalbåt Oter I 1929 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Nebb 1930 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Seksern 1930 - A/S Odd
  Hvalbåt Thorbryn 1936 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S
  Hvalbåt Ottern 1937 - A/S Odd
  Hvalbåt Falk 1937 - A/S Ørnen
  Fl.Hvalkokeri Ole Wegger 1914 - A/S Ørnen
  Hvalbåt Klo 1937 - A/S Ørnen
  M/T Thorshavet 1938 - Bryde og Dahls Hvalfangerselskap A/S
  Hvalbåt Treern 1928 - A/S Odd
  Hvalbåt Tordønn 1925 - A/S Odd
  Hvalbåt Syvern 1937 - A/S Odd
  Hvalbåt Thorslep b. 1941 - A/S Odd
  Hvalbåt Thorefjell 1943 - Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S Odd og A/S Ørnen
  Hvalfanger Thorgry b. 1949 - Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S
  M/T Torskog b. 1951 - A/S Odd
  Hvalbåt M/S Enern 1952 - A/S Odd
  M/S Thorstrand 1949 - Skibs A/S Thorsholm
  Hvalfanger Seksern b. 1953 - A/S Odd
  M/S Thorstream 1960 - A/S Odd og A/S Ørnen
  M/S hvalfanger THORARINN b. 1961 - Aktiesselskabet Ørnen og A/S Odd
  M/S Thorsdrott 1964-Thor Dahls HvalfangerselkapA/S, A/S Ørnen og A/S Odd
  M/T Thorsheimer b. 1965 - Thor Dahl Hvalfangersenlskap A/S og A/S Ørnen
  T/T Thorshammer 1969 - I/S Thorshammer
  T/T Thorshavet 1970 - Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd, A/S Ørnen og F & E Befraktnings forretning