Rederi

Dampskipsselskapet Veritas, Oslo

Grunnlagt
ukjent
  • Etablert i 1893 i Arendal av seilskipsreder Bertrand Jacobsen som godsruteselskap mellom Oslo og Bergen. I 1938 ble Veritas-selskapet solgt til firma O. Børresen og driften overført til Oslo. I 1954 ble selskapet kjøpt opp av Ole Andreas Knutsen og administrasjonen lagt under det Knutsen-dominerte Haugesund Damp, med Øistein Lande som disponent og fra 1970 med Carl Amundsen som direktør. I september 1965 utvidet Veritas-Ruten sine selinger mellom Trondheim - Kristiansand til havner i Danmark og fra 1968 også til Gøteborg.
    Refinansieringen av Knudsen-konsernet på 1980 tallet medførte at 50% av Veritas-selskapet i desember 1982 ble solgt til HSD, som i desember 1984 kjøpte de siste 50% og formelt overførte disse til K/S A/S Veritas-Ruten. Opperert fra Bergen i regi av HSD frem til 1990.