Rederi

Den Vesten- & Nordenfjeldske Skipshypotekforening, Ålesund

Grunnlagt
ukjent