Rederi

Det Stavangerske Dampskipsselskap A/S. Stavanger

Grunnlagt
12.februar 1855
 • Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD):
  v/ Fredrik Klouman.

  Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD)(fra 2020 kun DSD AS) er et transportselskap etablert i 1855, med hovedkontor i Stavanger. Selskapet eies av familien Hermansen, gjennom holdingselskapet Folke Hermansen AS, etter at Folke Hermansen fikk kontroll over selskapet i 1991.

  Styreleder er Yuhong Jin Hermansen. Konserndirektør siden 2015 er Ingvald Løyning.

  DSD-konsernet har pr 2020 følgende åtte datterselskaper (www.dsd.no):

  • Tide AS, et av Norges og Danmarks største busselskap. Forretningsområdene er offentlig busstransport, ekspress- og flybusstilbud, samt charter- og reiselivsvirksomhet
  • DSD Shipping AS, et tankrederi med råoljetankskip og produkttankskip
  • DSD Cargo AS, et rederi og transportselskap med en allsidig flåte og linjetrafikk
  • Baltic Line
  • GoFjords
  • XXLofoten
  • imove

  Historie

  Ideen om å starte et dampskipsselskap som skulle drive rutefart på fjordene i Ryfylke oppsto i 1854. På generalforsamling i Stavanger Handelsforening november 1854 ble det tegnet aksjer til kjøp av fremtidig dampskip, men det viste seg senere å være laber interesse.

  1. februar 1855 var det likevel klart for konstituerende møte i Det Stavangerske Dampskibsselskab. De innbudte aksjetegnerne ga direksjonen fullmakt til å kjøpe et dampskip, som ble kontrahert i Skottland. Den 30. oktober 1855 kom skipet «Ryfylke» til Stavanger og skapte stor oppsikt. Prøvetur var 3. november, og 7. november 1855 startet ordinær drift.

  Driften ble vanskelig. Det var for lite inntekter til å dekke driften. Inntekter på postfrakt gjorde det noe enklere, men på generalforsamlingen i 1858 ble satt fram forslag om avvikling. Et vedtak i Stortinget om statsbidrag til den private dampskipsfarten ble et vendepunkt. Samtidig var Stavanger i en rivende utvikling. Sildefisket var godt, noe som la grunnlaget for mye av seilskipsfarten og handelsstandens velstand. I 1867 fikk DSD sitt andre skip, dampskipet «Stavanger». I 1869 kom «Haukelid» og året etter «Skjold». «Ryfylke» ble brukt som reserveskip. Fra da gikk selskapet med overskudd.

  DSD var en del av samseilingen Hurtigruten fra 1919 til 1978.

  I nyere tid har DSD hatt noen vanskelige år bak seg. Fra 2011 til 2015 hadde det tradisjonsrike Stavanger-selskapet et samlet underskudd før skatt på 770 millioner kroner. I 2016 ble det positive tall på bunnlinjen for første gang siden 2010. Årsaken var spesielt en kraftig forbedring i ferjeselskapet Norled, samt at tankrederiet DSD Shipping gikk bedre.

  2017 ble enda bedre, da konsernet omsatte for 5,9 milliarder kroner, en økning på 70 prosent fra 3,5 milliarder året før, mens resultat før skatt endte på 68 millioner. Årsaken til den store veksten var at DSD i 2017 ble eneeier i busselskapet Tide, som så ble gjort til et datterselskap i konsernet, samt at transportselskapet Nor Lines ble solgt til Samskip.

  Norled ble solgt i 2019. I januar 2020 ble firmanavnet endret til DSD AS.

   

  Flagg og logo

  Flagget og motivet som Det Stavangerske Dampskibsselskab benyttet som logo går tilbake til 1903. Flagget førte til kontroverser, da det var svært likt flagget til Puerto Rico. To ganger henvendte Puerto Rico seg formelt til selskapet for å få endret flagget, første gang gjennom UD på 1950-tallet. Jurister slo fast at siden flagget ble utformet mange år før Puerto Rico fikk sitt, var det ikke brudd på internasjonale regler.

  DSD AS innførte ny logo september 2020.

   

  Noen utvalgte historiske milepeler

  Fartøysliste for Det Stavangerske Dampskibsselskab:  Se Wikipedia artikkel

  Litteratur:

  • “Det Stavangerske Dampskibsselskab gjennem 75 år 1855-1930” (1930)
  • A. Lorentzen: “Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955” (1955)
  • Dag Bakka: «Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år» (2005).

  Kilder:

  • Wikipedia artikkel om Det Stavangerske Dampskibsselskab (besøkt 2/10.2020)
  • DSD nettside dsd.no
  • Omtale av ny logo i Stavanger Aftenblad 18/9.2020
  • Boken om DSD fra 1930 (for rederiflagg)
  • Digitalt Museum (for skilt)
  • Stavanger Amtstidende og Adresseavis 28 juli 1880 (annonse for DSD).