Rederi

Ebbell, Oluf O.,Grimstad

Grunnlagt
ukjent