Rederi

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane,Bergen

Grunnlagt
ukjent