Rederi

Halvorsen, Nils, Porsgrunn

Grunnlagt
ukjent