Rederi

Halvorsen,Thorvald,Bergen

Grunnlagt
ukjent