Rederi

Bernhard Hanssen, Flekkefjord

Grunnlagt
ukjent
 • Kilde : SKIPET

                       Bernhard Hanssen, Flekkefjord 

  Cornelius Bernhard Hanssen (1864-1939) fra Feda tok lærerutdanning og ble lærer i Rasvåg på Hidra før han i 1891 flyttet inn til Flekkefjord som redaktør av avisen Agder. Han arbeidet seg frem i lokalmiljøet og ble innvalgt på Stortinget for Venstre i 1900.

  Han var en foretaksom mann som i 1901/02 fikk organisert to aksjeselskap som bestilt hvert sitt fruktskip, sikret med certepartier. Dette gav støtet til en rask ekspansjon i samarbeid med skipsmegler H B Blehr på Joachim Griegs Oslo-kontor. Han engasjerte seg også i samferdsel, bl a i DS AS Lister, industriprosjekter mm. Han satt på Stortinget til 1915, og i denne perioden var det kontorsjef Olav Just (1882-1961) som drev rederiet hjemme i Flekkefjord. Rederen bosatte seg under Første verdenskrig noen år i Oslo, der AS Neptun ble stiftet i mars 1915, fulgt av AS Atlantis året etter. Han engasjerte seg i 1917 i det planlagte Standard Skibsbyggeri i Fredrikstad, men tapte stort da dette måtte oppgis. Etter Første verdenskrig synes det som om ambisjonsnivået ble lavere, men han lyktes å komme med i tank gjennom Skibs AS Aramis i 1930 med m/t Aramis. Skibs AS Athos stiftet i 1936 fikk levert m/t Athos året etter. Dette ble nå hovedselskapene.

  I 1938 ble disponentselskapet omdannet til Bernhard Hanssen & Co med Olav Just som kompanjong. Da Bernhard Hanssen døde året etter ble hans nevø Harald Hanssen opptatt som partner. Etter krigen fortsatte virksomheten med tankskip, inntil stortrampskipene Porthos og Aramis kom i fart.

  Rundt 1960 var rederiet kommet inn i et nært samarbeidsforhold med meglerfirmaet Arvid Bergvall & Co, der innehaver Tore Falkenberg var styremedlem både i Aramis og Athos. Bulkskipet Athos levert i 1968 kom til å seile i Sister Carriers sammen med åtte søsterskip fra Ditlev-Simonsen, John P Pedersen og Sigurd Sverdrup. Etter gunstige salg gikk selskapene med i panamax-skipet Vikara (O Ditlev-Simonsen, Oslo) i 1973 og 15 prosent i fire nye søsterskip fra Mitsubishi for levering i 1975/76. Det ble dessuten bestilt tre offshore taubåter fra amerikansk verft. I 1977 klarte ikke selskapene lenger å møte sine forpliktelser, og rederiet ble deretter avviklet.