Rederi

Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab,Bergen

Grunnlagt
ukjent