Rederi

Henrik Østvolds rederi, Bergen

Grunnlagt
ukjent