Rederi

Yngvar Hvistendahl, Tønsberg

Grunnlagt
ukjent
 • M/T Milford 1929 - I/S Milford
  M/T Milena 1954 - Skibs A/S Skytteren og Skibs A/S Matros
  M/T Mistra 1955 - I/S Mistra
  M/S Milross  1956 - A/S Skytteren & Matros
  M/S Milora 1958 - Skibs A/S Matros & Skibs A/S Skytteren
  Milbank 1959- Skips A/S Skytteren og Skips A/S Matros-Scott Hansens rederi A/S
  M/S Milora 1962 -
  Milena 1970 - I/S Milena
  M/S Milross 1974 - K/S A/S Skytteren & Co.

  Hvalfanger Skudd 1 1929 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalfanger Skudd 2 1929 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalfanger Skudd 3 1929 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalfanger Skudd 4 1929 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalfanger Skudd 5 1930 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalfanger Skudd 6 1930 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S
  Hvalkokeri Skytteren 1901 - Hvalfangstselskapet Skytteren A/S- 1940 Hvalfangstselskapet Finnhval