Rederi

Johansen, Konrad I. J., Harstad

Grunnlagt
ukjent