Rederi

Langfeldt, A.I,Kristiansand

Grunnlagt
1919
 • Fartøy disponert av A.I.Langfeld & Co fra 1919 til 1982 og av A.I.Langfeldt & Co /Skaugen Management fra 1982 til 1984.

  Skip          Type                Bygget

  Admiral Carbal  Gasstanker     1979
  Agdestein  Motorskip
  Aquilla   Dampskip                   1917
  Asalea 3 mast Bark                 1876
  Asra  Dampskip
  Askeladd  Motorskip                1918
  Asmund (1) 3 mast Fullrigger   1886
  Asmund (2) Dampskip             1900
  Asp  Motorskip (Galeas)
  Asrym 4 mast. Bark                1894
  Asulf  4 mast. Bark                  1890
  Colombus (1)  Gasstanker       1967
  Colombus (2) Gasstanker        1977
  Edith  Seilskip
  Elanor A. Percy 6 mast. Skonnert                                                   1900
  Etienne Schlumberger Gasstank.                               1982
  Francis Drake Gasstanker       1978
  Fridtjof Nansen (1) Dampskip  1943
  Fridtjof Nansen (2) Gasst.       1968
  Fridtjof Nansen (3) Gasst.       1981
  Jean Alleaume Gasstanker      1982
  John Calbot  Gasstanker 
  Madrono  Damptanker             1917
  Magellan  Etylentanker            1977
  Maple  Motorskip Bulk             1966
  Marco Polo (1) Gasstanker      1967
  Marco Polo(2) Gasstanker       1982
  Mari  Dampskip                       1920
  Oddersjå  Motorskip
  Robin Hood  Motorskip
  Rose  Mororskip Bulk.             1963
  Sangstad  Dampskip
  Sire  Dampskip                       1938  Siredal (1) (Stein) Dampskip
  Siredal (2) Dampskip              1935
  Siredal (3) Dampskip              1920
  Sirerdal (4) Mororskip             1944
  Siredal (5) Morortanker          1969
  Sireglen  Morortanker             1964
  Sirehav (1) (Sagn) Dampskip  1918
  Sirehav (2) Dampskip
  Sirehav (3) Motortanker          1928
  Sirehei (1) (Svarv) Dampskip  1919
  Sirehei (2) Dampskip               1907
  Siremalm  Dampskip               1906
  Sirenes (1)  Dampskip             1913
  Sirenes (2) Mororskip              1939
  Sonja  Dampskip                     1881
  Straum  Dampskip                  1918
  Suncliff  Motorskip                   1958
  Sunfalcon Motorskip                1944
  Suninger  Motorskip                1956
  Sunland Motorskip                  1944
  Sunmaple Motorskip Bulk        1966
  Sunrose Motorskip Bulk           1963
  Tordenskjold Gasstanker         1971
  Torrey  Dampskip
  Vasco da Gama  Gasstanker    1976
  Øystein  Motorskip