Rederi

L. S. Larsen, Flekkefjord

Grunnlagt
ukjent