Rederi

Lundegaard & Sønner,Farsund

Grunnlagt
1909/1929
 • Lundegaard & Sønner

  T.P.Lundegaard ble født på gården Lundegaard i Austad ved Farsund. Han nedstammet fra den kjente Eidsvoldsmannen Theis Lundegaard.
  Som skikken var,skulle gutten til sjøs. 14 år gammel tok han hyre med en kystseiler.Men snart meldte utferdstrangen seg for alvor,og han gikk over i langfart.20 år gammel fikk han sitt eget skip å føre.først en seilskute,senere gikk han over til damp.
  Som så mange skippere drømte han om å komme seg på land. I 1909 sluttet han sjøen for godt.Han slo seg ned i Farsund og sammen med Gunstein Stray startet han Rederifirmaet
  Lundegaard & Stray". 1.april samme år overtok de fra The Gordon Steam Shipping Company
  jerndamperen "Wally",bygd i Sunderland i 1883. Den ble omdøpt"Annavore"og registrert i Farsund. I september 1910 fulgte neste"Torvore". Flåten ble raskt utvidet, og allerede i 1914 hadde rederiet 9 dampskip. Fartøyene gikk vesentlig i europeisk fart.men de største gikk sporadisk også oversjøisk.Alle fartøyene ble kjøpt brukt.
  Lundegaard & Stray var et av de rederier som sterkest fikk kjenne 1.verdenskrig. 7 av de 9 fartøyene man disponerte ble senket av tyske ubåter.
  Rederiet begynte gjennombyggingen av flåten i 1920 med anskaffelsen av D/S"Bravore",bygd i 1901. Året etter,da depresjonen kom og anskaffelseslysten forsvant,kom rederiets første nybygging,D/S"Annavore" på 3.334 Brt,bygd i Glasgow. Selv om der var moderne,var det ikke lett med så dyre fartøyer i en tid da nesten halvparten av den norske flåten lå i opplag.Men man greide å beholde fartøyet,til det krigsforliste i 1941.Utover i 20 årene ble ytterligere 6 fartøyer kjøpt second-hand.
  1,januar 1929 skilte de to kompanjongene lag og firmaet ble delt i to.Gunstein Stray drev videre under navnet "Gunnstein Stary & Sønn. Han overtok "Annavore","Bravore","Doravore" og "Ellavore".
  Lundegaard drev rederi videre under navnet "Lundegaard & Sønner.Han overtok"Fredavore" og "Gydavore". Allerede samme år utvidet han denne flåten med tre fartøyer kjøpt brukt"Katland","Bordvik" og "Spurt",samt nybygningen"Penybryn",kontrahert av de to partnerne før de skilte lag.^*1931 var et vanskelig år for skipsfarten,og Lundegaard måtte selge tre fartøyer,men to år etter tok man sjangsen på å utvide igjen og anskaffet"Aelybryn"
  I 1935 prøvde man seg i tankfart da man overtok D/T"Mendocino" fra Wilh.Wilhelmsen. Før krigen kom på nytt,kjøpte man ytterligere tre skip,mens enkelte ble solgt,slik at man ved krigsutbruddet disponerte 4 dampskip og ett motorskip. 2 av disse kom til å krigsforlise,slik at man i 1945 disponerte 3 fartøyer.
  Etter krigen måtte man for annen gang starte gjennoppbyggingen av flåten.I første omgang ble to Liberty skip "Spurt" og "Feggen" overtatt.
  I 1958 overtok Lundegaard & Sønner det moderne tørrlasteskipet "Sunriver" fra Uddevallavarvet.Som navnet viser,var skipet sluttet til de kanadiske befrakterne SAGUENAY.
  Av Farsunds rederiene var det særlig Lundegaard & Sønner som seilte for Saguenay. Disse befraktet i lengre tid alle rederiets skip.
  Selv om rederiet kom til å overta ytterligere ett fartøy,ble "Sunriver" både rederiets siste nybygg og siste fartøy.Det ble avhendet i 1974, og etter den tid har rederiet ikke stått som disponent for noen skip 

  REDERE:  Torkel P.Lundegaard  (1855 - 1935 ) Grunnlegger
                 Arthur Lundegaard   (1887 - 1973 )
                 Trygve Lundegaard   (1890 - 1956 )
                 Marius Lundegaard   (1899 - 1973 )
                 Carl Lundegaard       (1920 - 1989 )
                Tormod Lundegaard  (1928 - 2007 ) Rederiets siste reder