Rederi

P. Meyer, Oslo/Kristiania

Grunnlagt
ukjent