Rederi

Z. Møller & Hans Aas, Fredrikstad

Grunnlagt
ukjent