Rederi

Omundsen, Hans, Grimstad

Grunnlagt
ukjent