Rederi

John P. Pedersen & Søn,Tvedestrand/Kristiania, Oslo.

Grunnlagt
ukjent