Rederi

Prebensen,Alexander, Risør

Grunnlagt
ukjent