Rederi

Einar Saanum, Mandal

Grunnlagt
24.6.1936
 • Einar Saanum, født 17/02-1899 i Mandal var disponent ved Saanums Sæpefabrik A/S,
  Mandal da han sammen med onkelen Andreas O. Saanum etablerte Skips-A/S Agnes i 1936.
  Einar Saanum ble disponent og sønnen Helge Saanum ble senere tatt opp i ledelsen.

  Shippingkrisen i 70-årene førte til at Skips-A/S Agnes ble avviklet i februar 1979 og skipet
  RONACASTLE ble overført til Jørgen P. Jensens Rederi (Marlow Wangen), Arendal.
  Einar Saanum døde i 1980.