Rederi

Jac. Salvesen, Farsund

Grunnlagt
1915
 • Jac.Salvesen ble i 1876 født på gården Egeland i Lyngdal.Han var av gammel gårdbruker- og skipperslekt,blandt hans forfedre er Spindsskippere rikt representert. Salvesen for til sjøs i 22 år,fra 1892 til 1914. Han var seilskuteskipper i 2 år og førte dampskip i 11 år,derav 9 år på Østen. I 1915 startet han sitt eget rederi i Farsund,hvor han kjøpte fru Ditlef Hansens hus i Kirkegaten.Salvesen gjennomlevde både oppgngs- og nedgangstider,slik som alle byens redere gjorde det i etterkrigsårene og krisen etter 1929,men han greide seg gjennom vanskelighetene og disponerte 3 skip da den 2.verdenskrig brøt ut. Salvesen hadde også forskjellige tillitsverv innen Norges Rederforbund.
  Under 2.verdenskrig ble Salvesen hardt prøvet, Han fikk sin formue beslaglagt og ble jaget fra hus og hjem. Sønnene måtte flykte fra landet.Salvesen avgikk ved døden 26 januar 1945 etter lengre tids sykeleie.
  Hams eldste sønn Gabriel som var opptatt i rederiet,falt under krigen.Han drog fra Farsund med en skøyte 13.09.1941.Han gikk inn i Kompani Linje,men ble angitt og såret i kamp nær Tromsø i mars 1943.Han ble tatt til fange og senere henrettet.Han ble bare 24 år gammel.
  Etter krigen var det de yngste sønnene Just og Einar som overtok rederiet.Just var disponent fram til 1954,da Einar tok over.
  Siden 1969 har selskapet ikke disponert egen tonnasje,men hatt parter i skip. Ved siden av har man drevet med forskjellige shippingagenturer.

  Skibs A/S Salvesen etablert i 1915
  Skibs A/S Hild etablert i 1924
  Skibs A/S Skibsfart etablert i 1929Firmaet Jac. Salvesen etablert i 1946