Rederi

Skjeldbreds Rederi A/S

Grunnlagt
1879
 • Andre opplysninger.

  REDERIETS HISTORIE I KORTVERSJON.

  Starten.

  Rederiet ble grunnlagt i 1879, da O.A.T. Skjelbred ble enereder av bark "Neutral" ac Christianssand. O.A.T. Skjelbred ble født i 1854 på Egerø utenfor Egersund, men ble senere gift og bosatt i Kristiansand. O.A.T Skjeldbred var den første reder som i landet installerte motor i et lasteskip, nemlig skonnertskipet "Artic" på 400 dwt. i 1890 årene.  I februar |917 stiftet O.A.T Skjelbred og hustru lagatet SØRLANDETS SEILENDE SKOLESKIBS INSTITUTION.  I følge legatets bestemmelser skulle Christianssand Sjømandsforening forvalte legatet inntil et passende fartøy ble levert. Det skjedde i 1927, da fullriggeren "SØRLANDET" ble levert. Fra det tidspunkt fikk Institutionen et eget styre, og Sjømandsforeningen skulle oppnevne to av styrets medlemmer. 

  Fortsettelsen.

  I januar 1919 ble det personlige rederi omdannet til aksjeselskap, nemlig Skjeldbreds Rederi A/S med aksjekapital på kr. 3,5 mill. O.A.T. Skjelbred døde i 1939.  Da hadde hans svigersønn - Kr.Knudsen allerede overtatt stillingen som rederiets disponent.

  Virksomheten var på 1960 tallet en kombinasjon av tankskip og shelterdeckere, som etterhvert ble bulk. I 1973 førte samarbeidet med Piter Oastenbrink i Rotterdam til etableringen av Enterprise Container Line ECL.  For å få mer egnet tonnasje, sluttet rederiet inn flere semi containerskip.  Rederiet fikk i 1977 levert bulkskipet "Nortrans Elma.

  Fra 1973/74 gikk skipsfart og handel inn i vanskelige tider, og 1978 besluttet eierne å gi opp. Det førte til at "Nortrans Egerø" i 1979 ble solgt, men det ble innbefraktet tre 125.000 dwt. bulkcarriere til å betjene kullkontrakten fra Richards Bay. I 1980 gikk Jørgen Øslebø for aldersgrensen, og Kristian Skjeldbred-Knudsen ble valgt til styreformann. Et større havari på "Nortrans Vision" resulterte i 1981 ien reparasjonsregning på 22,8 mill.kr. Hvilket ikke hindret at gruppen samme året kjøpte Nortrans Agderfly, et selskap som driver ut fra Kjevik med taxiflyvning og flyskole. Gruppen var også aktivt en gasjert i Nortrans Reisebyrå.