Rederi

Thor Thoresen & Co,Oslo

Grunnlagt
ukjent
  • M/T Norefoss 1949 - Skibs A/S Thor Thoresen Linjen
    M/T Vestfoss 1949 - Skips A/S Thor Thoresen Linjen
    M/T Eidsfoss 1959 - Intsk. Eidsfoss Skips-A/S Thor Thoresen Linje
    D/S Ramfos 1920 - Skips A/S Thor Thoresen Linjen
    D/S Norefos 1914 - Den Skandinaviske Øst Afrikalinje A/S