Rederi

Ugelstad, Samuel, Brevik/Oslo

Grunnlagt
1866
 • HISTORIEN OM REDERIET SAMUEL UGELSTAD I KORTHET.

  Rederiet ble etablert i Brevik av skipper Iver Samuel Ugelstad, født i Brevik 1 1866. Rederiet flyttet senere til Oslo. Døde i Oslo i 1939, rett før den annen verdenskrig startet. Han var bror av Rudolf Thoresius Ugelstad som i 1925 var en av stifterne av rederiet Olsen & Ugelstad. Begge var sønner av en skipper og reder som drev med Nordsjøfart.

  Etter å ha overlevet 30-årene, mistet rederiet fem fartøyer av sine fartøyer under krigen. Under oppbygning av Norges nye flåte etter krigen, ble det i 1956 sjøsatt en turbintanker ved oppbygningen av Furness Shipbuilding Co

  Sønnen Sam Ugelstad overtok rederiet etter sin far. Sam Ugelstad døde i 1988, og hoveddelen av aksjene ble arvet av Peter Lorange, etter morens fetter, Sam Ugelstad. Resten av aksjene ble arvet av fire ansatte, samt flere andre, blant annet gjenlevende etterkommere av rederiet Olsen & Ugelstads eiere og stiftere. Lorang kjøpte siden ut disse og var ene-eier fra 1994. Etter tank krisen på 70-årene avsluttes rederiets engasjement i tankfart, og rederiet satset på forsyningsskip. I 1976 begynte et fruktbart samarbeide med Johan Hagenæs senior i Ålesund. Det ble etablert en felles driftsorganisasjon på 50/50% basis ved navnet Active Marine Offshore Services. Dette samarbeide varte frem til 2002. I 2002 ble firma Ugelstad Management AS stiftet, fremdeles med base i Ålesund  D/S Torkel 1883 - A/S Venus
  M/T Svenør 1931 - Uglestads Rederi A/S
  M/T Favør 1952 - S. Uglestads Rederi A/S
  T/T Samuel Uglestad 1956 - S. Ugelestads Rederi A/S